تاریخ انتشار : شنبه 20 آذر 1400 - 16:11
48 بازدید
کد خبر : 159197

سیلاب اخیر نیاز مبرم به ارزیابی علمی را نشان داد

سیلاب اخیر نیاز مبرم به ارزیابی علمی را نشان داد

دبیر علمی سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک گفت: سیلاب اخیر نشان داد که ما به ارزیابی علمی (هیدرولوژی) مستقل براساس داده‌های دقیق و قابل اعتماد، بررسی و مرور دقیق اطلاعات پایه هیدرولوژی و اقلیمی برای رفع عدم قطعیت ها در برنامه ریزی، توسعه، تخصیص و مدیریت منابع آب نیاز مبرم داریم. به گزارش

سیلاب اخیر نیاز مبرم به ارزیابی علمی را نشان داد
دبیر علمی سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک گفت: سیلاب اخیر نشان داد که ما به ارزیابی علمی (هیدرولوژی) مستقل براساس داده‌های دقیق و قابل اعتماد، بررسی و مرور دقیق اطلاعات پایه هیدرولوژی و اقلیمی برای رفع عدم قطعیت ها در برنامه ریزی، توسعه، تخصیص و مدیریت منابع آب نیاز مبرم داریم.
به گزارش ایسنا، منطقه کردستان، دکتر سیدمختار هاشمی روز سه شنبه در آیین افتتاحیه سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک که به همت جهاددانشگاهی کردستان، اتاق بازرگانی سنندج و همکاری سایر ادارات زیرربط در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: براساس مطالعات و تجارب علمی، نادیده گرفتن علم هیدرولوژی چالش های زیادی را در سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یا حکمرانی منابع آب به وجود آورده است. 
وی افزود: وقایع جدی هیدرولوژی مانند سیلاب اخیر نشان داد که ما به ارزیابی علمی (هیدرولوژی) مستقل بر اساس داده های دقیق و قابل اعتماد، بررسی و مرور دقیق اطلاعات پایه هیدرولوژی و اقلیمی برای رفع عدم قطعیت ها در برنامه ریزی، توسعه، تخصیص و مدیریت منابع آب نیاز مبرم داریم، بنابراین، ضرورت این کنفرانس بیشتر و بیشتر احساس می شود. 
دبیر علمی سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با اشاره به اینکه حوادث سیل اخیر پیوند آب – جامعه را به خوبی نمایان کرد، گفت: یک واقعه جدی هیدرولوژی مانند سیل هزینه های اجتماعی، روانی و اقتصادی عظیمی بر هموطنان و کشور تحمیل کرد. ما شاهد فاجعه انسانی بزرگی بودیم، خانه و کاشانه هزاران انسان زیر آب رفت و خسارت های سنگین به زمین ها و محصولات کشاورزی هم وطنان وارد شد. بنا بر این بررسی همبست (پیوند) انسان – طبیعت – آب یا هیدرولوژی اجتماعی یکی از اولویت های مطالعاتی است که برای اولین بار در ایران چنین کنفرانسی با محوریت هیدرولوژی اجتماعی برگزار می شود و این یک کار ابداعانه محسوب می شود. 
وی ادامه داد: آنچه مسلم است “آب” نقش مهمی را در سیاست جهانی ایفا می کند و در سال  ۲۰۱۶ مجلس عمومی سازمان ملل “دهه بین المللی اقدام درباره آب برای توسعه پایدار (۲۰۲۸ – ۲۰۱۸)” را تعریف کرد. بنابراین علوم آب و هیدرولوژی نقش مهمی را در فرآیند توسعه پایدار دارند. 
دکتر هاشمی اضافه کرد: لذا کمیته علمی کنفرانس محور اساسی این کنفرانس را دینامیک ارتباط جامعه – اکولوژی – هیدرولوژی (انسان – طبیعت – آب) برای توسعه پایدار منابع آب تعریف کرد.
وی تصریح کرد: هیدرولوژی اجتماعی در جستجوی درک معنادار پویایی، هم تکاملی و برهمکنش های سیستم های پیوسته انسان -آب است و به طور مؤثری یکپارچگی جامع جنبه های محیطی و اقتصادی اجتماعی هیدرولوژی را در نظر دارد و با تمرکز بر اصول علمی و بنیادین، به شناسایی و تحلیل این عوامل در تاثیر متقابل جوامع انسانی با سیستم های هیدرولوژیکی می پردازد.
دبیر علمی سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با تاکید بر اینکه شکی نیست که بیشترین دلایل بحران آب به نوعی با مسائل اجتماعی مرتبط هستند، افزود: بسیاری معتقدند که حتی با در نظر گرفتن تغییر اقلیم، وزن مسائل اجتماعی در ایجاد، ادامه و تشدید بحران آب بسیار قابل ملاحظه است. از این رو در پاسخ به مسائل کنونی و آینده آب ایران، بیش و پیش از راه حل های مبتنی بر مهندسی فیزیک آب، بایستی آن را از منظر مسائل اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی بررسی کرد.
وی اعلام کرد: به نظر می‌رسد تا آن گاه آب به عنوان نایاب ترین و استراتژیک ترین منبع کشور مورد پذیرش قرار نگیرد و در نتیجه دیدگاه “امنیت آبی” نهادینه نشود، چرخه هیدرو-اجتماعی و قلمروهای هیدرواجتماعی به عنوان مبنای حکمرانی آب لحاظ نشوند. مدل‌های نکسوسی
(همبست) آب – غذا – انرژی مبنای سیاست گذاری ملی و دیپلماسی آب کشور نباشد، کشور در طولانی مدت با بحران آب روبرو خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه زمانی می توان مسائل مرتبط با آب را بررسی کرد که آن را در اسلوب چرخه اجتماعی – آبی بررسی کرد، گفت: این چرخه متابولیسم جوامع انسانی و ابعاد زیست انسانی را به چرخه فیزیکی هیدرولوژیک می افزاید و نشان می دهد که آب در طی جریانش در اجتماع چه تاثیر بر آن گذاشته و چه تاثیراتی می پذیرد. 
هاشمی اضافه کرد: از سمت دیگر مفهوم نوین قلمروهای هیدرو-اجتماعی بر این نکته تاکید می کند که آب ارتباط عمیق و مستقیمی با ذهنیت ها دارد و این ذهنیت ها مبنای تمامی تعاملات بشری و اجتماعی (سیاستها) در خصوص آب است. در حقیقت تا ذهنیت افراد و جوامع ذی مدخل در مساله آب مشخص نشود نمی توان در خصوص آن تصمیم عملی را اتخاذ کرد. 
وی عنوان کرد: به همین دلیل است که سیستم های مدیریتی که مشارکت مردم را در مدیریت منابع آبی نمی پذیرند، بدون اطلاع از عمق سیاسی بودن مساله و دیدگاه مردم نسبت به آب، نتایج نامطلوب و ضعیفی به دست آورده اند. 
وی تصریح کرد: در تجربه هرروزه جوامع انسانی، یک منبع آبی، یک مالک ندارد. بلکه مجموعه ای از ذینفعان، با ذهنیت ها و دیدگاه‌های مختلف، لایه‌های مختلفی از اثرگذاری، اثر پذیری و مالکیت بر آب را ایجاد می کنند که این لایه ها در تعامل و اندرکنش دائمی با یکدیگر هستند.
وی با طرح این سوال که راه حل چیست؟، ادامه داد: بدون شک یک مساله اجتماعی را با راهکارهای مهندسی نمی توان پاسخ داد. از این رو بایستی به راهکارها و ابزاری توجه کرد که ضمن پذیرش نیازهای روز توسعه ای کشور، با هماهنگ سازی این نیازها با توان سرزمینی و همچنین سنت‌های مدیریت آب کشور، بتوان یک پارادایم جدید بینابینی ارائه کرد. این پارادایم کمک می کند که مشارکت مردم چه در قالب گروه های نوین مدیریت آب و چه به شکل سنتی آن در ساختار حکمرانی منابع آب کشور به رسمیت شناخته شود و از این طریق دیدگاه ها و ذهنیت های آنان در مدیریت لحاظ شود.
دبیر علمی سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک افزود: به معنای دیگر باید آب را از چرخه هیدرولوژیکی به چرخه هیدرو۔ اجتماعی ارتقا دهیم.
وی در ادامه ذکر کرد: در این کنفرانس کوشش می شود که مساله اجتماعی آب پر رنگ تر شود و پژوهشگران توجه بیشتری به این مطلب داشته باشند و خوشبختانه مقالاتی در زمینه هیدرولوژی اجتماعی ارایه می شود.
دکتر هاشمی از ارسال ۹۵ مقاله به دبیرخانه همایش خبر داد و گفت: ۷۳ مقاله پذیرفته شده، ۴۲ مقاله برای ارایه شفاهی و ۳۱ مقاله برای ارایه پوستری که در نشست به مدت دو روز برگزار می‌شود، ارایه می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که مجوز ISC توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برای کنفرانس صادر شده و مقالات برتر در پایگاه استنادی نمایه سازی خواهد شد. البته در این کنفرانس فقط مقالات ارایه نمی شود بلکه ۲ نشست برای ایجاد گفتمان بین ذی‌مدخلان و ذینفعان تخصصی هم برگزار می شود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.